Afholdes i Den Runde Pavillon  torsdag d. 13. april 2023 kl. 18.30 Dagsorden i henhold til vedtægterne: Valg af dirigent Bestyrelsens Beretning Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse Indkomne forslag til behandling valg af 2  eller 3 bestyrelsesmedlemmer – i år 3 på valg Valg af suppleanter til bestyrelsen  Valg af revisorer Valg af […]