Velkomst: Formanden Svend Andersen (SA) bød velkommen og takkede til de mange der var mødt op her hos Nyfors. SA redegjorde for baggrunden, for den beslutning som bestyrelsen havde taget, ved at lægge generalforsamlingen her hos Nyfors. SA roste Nyfors for den opstilling de havde arrangeret for os. Generalforsamlingen startede kl. 18.30 og blev gennemført i henhold […]