Brønderslev Grundejerforening kan i år fejre 100 års jubilæum.

Foreningen blev etableret d. 22. . december 1922 på en generalforsamling afholdt på

Phønix. Ved denne lighed blev følgende valgt til bestyrelsen:

Snedkermester Mikkel Jensen, formand

Karetmager Isak Mortensen, næstformand

Bager Christensen

Købmand Svend Henriksen

Vognmand P. Binderup

Urmager  O. C. Christensen

Ja – på den tid var der også fremsynet personer der frivilligt brugte deres tid på

at skabe noget bæredygtigt.

Samme aften blev foreningens love vedtaget ikke helt uændret de samme i dag,

men intentionerne er fastholdt.

Bestyrelsen har besluttet at fejre de 100år ved at gennemføre ekstraordinær

mange arrangementer gennem jubilæums året.

Program følger.

Bestyrelsen