2022 Grundejerforening afholder ordinær generalforsamling for 2021 onsdag d. 6.april kl. 18.30 2022 i Den Runde Pavillon Dagsorden ifølge vedtægter : Pkt. 00   Velkomst Pkt. 01   Valg af dirigent Pkt. 02   Bestyrelsens beretning v/ formand Svend Andersen Pkt. 03   Det revideret regnskab  v/ kasserer Ole Niels Madsen Pkt. 04   Indkommende forslag Pkt. 05   Valg af bestyrelsesmedlemmer […]