BESTYRELSEN i Brønderslev Grundejerforening

Danmark blev i august lukket så meget op efter KV19, at bestyrelsen besluttede at afholde generalforsamling  i Den Runde Pavillon for årene 2019 og 2020  d. 19.august 2021. På det efterfølgende konstitueringsmøde, blev der nedsat en aktiv og arbejdsomt bestyrelse ud af de medlemmer, der var valgt på generalforsamlingen, og som vil være i stand til at føre Brønderslev Grundejerforening mod en fornyet udvikling i de kommende år.

Bestyrelsen har store ambitioner på mange områder, hvor alle skal være med til at løfte samarbejdet, udvikle og tage initiativer på en bredere front.

Den nye bestyrelse glæder sig til at kommen i gang med arbejdet, samarbejdet  med vore medlemmer, Udlejere i kommunen samt de mange foreninger i Brønderslev Kommune.

Bestyrelsen består af følgende personer:

Formand
Svend Andersen

Hyldemorsvej 16
9700 Brønderslev
telefon 98 822 662 / 21 459 521
mail sca9700@gmail.com

Næstformand

Under udarbejdelse

Kasserer
Ole Niels Madsen

Reventlowsvej 8
9700 Brønderslev
telefon51552172
mail madsen.ole.niels@gmail.com

Sekretær

Under udarbejdelse

Bestyrelsesmedlem

Under udarbejdelse

Huslejenævn

Personer i nævn og kommissioner

Boligretten Hjørring
Svend Andersen, Hyldemorsvej 16, 9700 Brønderslev
Jens Arne Hedegaard Ternevej 4, 9700 Brønderslev
Peter Nedergaard Ådalen 327, 9700 Brønderslev

Huslejenævnet
Jens Arne Hedegaard, Ternevej 5
Svend Andersen Hyldemorsvej 16 – suppleant

Æres medlemmer:
Svend Henriksen, udnævnt i 1955
Jørgen Jensen, udnævnt i 2022