Nyheder

Generalforsamling 2018

Generalforsamling for året 2018 afholdes i Den Runde Pavillon onsdag d. 3.april 2019, kl, 18,30  Generalforsamlingen afholdes i henhold til foreningens vedtægter: Pkt. 1. Valg af dirigent Pkt. 2. Bestyrelsens beretning v/formanden Pkt. 3. Kasseren fremlægger revideret regnskab, til godkendelse Pkt. 4. Indkomne forslag Pkt. 5. På valg er 2 bestyrelsesmedlemmer, Marianne Nygaard og Svend […]

Kontingentet for 2019

Kontingentet for året 2019 er udsende og et nyt medlemskort er vedlagt. Kontingentets størrelse blev vedtaget på sidste års generalforsamling sammen med, at der også blev indført en ny kontingent form “husstands kontingent” hvilket betyder at ægtefælden/samleverske kan deltage i foreningens arrangementer. Foreningen har i dag følgende kontingenter: Privat kontingent            […]

Exit – fra De Samarbejdende Grundejer, DSG

Bestyrelsen for Grundejer9700 har igennem året 2018 arbejdet på om muligt, at udvide eksisterende samarbejde med de 3 øvrige foreninger Nørresundby Grundejerforening, Nørre Uttrup og Lindholm. I de seneste år har vores samarbejde i DSG kun drejet sig om det fælles blad. Foreningen opstod ved en stiftende generalforsamling d. 5.april 1977, som vores mangeårige formand […]