Kategori:Ikke kategoriseret

År 2022

Brønderslev Grundejerforening kan i år fejre 100 års jubilæum. Foreningen blev etableret d. 22. . december 1922 på en generalforsamling afholdt på Phønix. Ved denne lighed blev følgende valgt til bestyrelsen: Snedkermester Mikkel Jensen, formand Karetmager Isak Mortensen, næstformand Bager Christensen Købmand Svend Henriksen Vognmand P. Binderup Urmager  O. C. Christensen Ja – på den […]

Brønderslev Grundejerforening ordinær generalforsamling

Afholdes i Den Runde Pavillon  torsdag d. 13. april 2023 kl. 18.30 Dagsorden i henhold til vedtægterne: Valg af dirigent Bestyrelsens Beretning Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse Indkomne forslag til behandling valg af 2  eller 3 bestyrelsesmedlemmer – i år 3 på valg Valg af suppleanter til bestyrelsen  Valg af revisorer Valg af […]

Brønderslev Grundejerforening 100 års jubilæum

Reception  I anledning af Brønderslev Grundejerforening har 100 års jubilæum inviterer bestyrelsen medlemmer, tidligere bestyrelsesmedlemmer, samarbejdspartner og foretningsforbindelser til en reception i Den Runde Pavillon i Hedelund Lørdag d. 10. december 2022 fra kl. 11.00 til 14.00 Venlig hilsen Bestyrelsen Jubilæet vil give den nuværende bestyrelse anledning til at sige tak til alle tidligere medlemmer […]

Ordinær Generalforsamling

2022 Grundejerforening afholder ordinær generalforsamling for 2021 onsdag d. 6.april kl. 18.30 2022 i Den Runde Pavillon Dagsorden ifølge vedtægter : Pkt. 00   Velkomst Pkt. 01   Valg af dirigent Pkt. 02   Bestyrelsens beretning v/ formand Svend Andersen Pkt. 03   Det revideret regnskab  v/ kasserer Ole Niels Madsen Pkt. 04   Indkommende forslag Pkt. 05   Valg af bestyrelsesmedlemmer […]

År 2019

Kære medlemmer Året 2019 er nu snart slut og vi starter på 20 20.  Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle vore trofaste medlemmer for deres aktive deltagelse i vores arbejde og de arrangementer som vi har afholdt i  2019 , her har I sluttet talrige op. Det er dejligt at vide for en bestyrelse, […]

Julebelysning i Brønderslev

Selvfølgelig skal vi have julebelysning i Brønderslev By.  Brønderslev har igennem årerne haft en meget smuk julebelysning, som os der er bosiddende i byen har haft stor glæde af. Vi har også kun hørt positive omtale herom fra udefra kommende, som har været på handel i byen. Vi har derfor i foreningen valgt, at støtte […]

Arrangement

Grundejerforeningen sætter fokus på spildevand.  Foreningen inviterer sine medlemmer til et besøg hos Brønderslev Spildevand A/S Tirsdag d. 1. oktober kl. 17.30 – Rensningsanlægget, Enggårds vej 15,9700 Besøget hos Brønderslev Spildevand A/S er den sidste afdeling under Brønderslev forsyning, som vi alle er forbruger af. Besøget har det formål, at vi får et indblik i […]

Arrangement – kender vi vores by og hvordan har den udviklet sig frem til i dag.

Brønderslev Grundejerforening er gået i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv om at, afholde et sådan arrangement en gang om året omkring forskellige emner med lokal islæt. Det første arrangement igangsættes den 25. juni 2019 kl. 18,30 Her inviterer Brønderslev Grundejer Forening deres medlemmer på en skøn sommeraften, til en gåtur i Nørregade, nærmere bestemt fra Algade […]

Referat fra generalforsamling 2018

Referat fra: Generalforsamlingen 2018 Onsdag, den 03. april 2019 kl. 18.30 i Den Runde Pavillon Velkomst: Formanden Svend Andersen, SA, bød medlemmerne velkommen på bestyrelsens vegne, og udtrykte stor glæde over det store fremmøde på 55 personer. Inden generalforsamlingen, afholdtes der mindeord over et mangeårige bestyrelsesmedlem Preben Stiller – se beretning. Aftenen startede kl. 18.30 […]

Bestyrelsens beretning – generalforsamling 2018

Minde om Preben Stiller Siden sidste års generalforsamling har vi mistet et mange årige medlem og bestyrelsesmedlem.  Preben Stiller blev d. 26.februar 1986 valgt ind i bestyrelsen for Brønderslev Grundejerforening. I april 2009 blev Preben valgt som næstformand og formand i 2014. Igennem de mange år har Preben aktivt deltaget i foreningens arbejde indadtil i […]

1 2 3 4