VELKOMMEN TIL GRUNDEJER9700
– Brønderslev Grundejerforening

Grundejerforeningen er en gammel og kendt forening, som har eksisteret siden 1922.

Gennem årene har foreningen varetaget hus- og grundejernes interesser i Brønderslev by, men i takt med kommunens udvidelse omfatter den i dag hele Brønderslev Kommune.

Vi er en forening med dynamik – aktiv netop i vores lokale område.

Vi udvikler til stadighed foreningens aktiviteter og netop dit medlemskab kan være med til at styrke foreningens muligheder, når vi går ind og varetager grundejernes interesser, herunder beslutninger i kommunalbestyrelsen som kommunale selskaber.

Vi vil gerne sammen med dig og din familie samt øvrige medlemmer være med til at arbejde for at forbedre miljøet i kommunen, herunder ren luft, rent drikkevand og grønne områder.

Sammen med dig vil foreningen også arbejde for, at Brønderslev by og Brønderslev Kommune står som et eksempel på, hvordan et område tager sig ud, hvis vi står sammen om de nødvendige retningslinjer herfor.

Vi håber og ønsker, foreningens medlemmer vil være med til at styrke foreningens dynamik med forskellige nye tiltag.

Vi tilbyder dig og din familie et medlemskab for 150 kr. til gavn for vores muligheder for et godt og aktivt lokalområde.

I Brønderslev er der en del andre grundejerforeninger og ejerlaug, og et eventuelt samarbejde kan styrke os alle. Der kan også være andre samarbejdskonstellationer – spændende, hvad fremtiden bringer.

Et af foreningens hovedformål er at være repræsenteret i udvalg, nævn, kommissioner og andre foreninger, der varetager grundejernes og udlejernes interesser i Brønderslev Kommune.

Har dette din interesse, så kontakt os.