Nyheder

Referat fra generalforsamlingen d. 5. april 2017

Generalforsamlingen blev afholdt torsdag, den 05.april 2017 kl. 18.30 i Den runde pavillon Velkomst: Formanden Svend Andersen, SA, bød medlemmerne velkommen på bestyrelsens vegne, og udtrykte stor glæde over det store fremmøde på 84 personer. Det var dejligt, at der er mere plads end i 2016. Aftenen startede kl. 18.30 med generalforsamlingen i henhold til […]

Karsten Frederiksens indlæg på generalforsamlingen d. 5. april 2017

Bestyrelsen i Grundejerforeningen havde bedt Karsten Frederiksen, der er formand for Brønderslev Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, komme og orientere om, hvordan det går i Brønderslev kommune med udviklingen inden for bosætning / nye udstykninger – udviklingen i bymidten, kommende kommuneplan, omfartsvej nord, veje og fortove, gadebelysning, forsyningsselskaber m.m Denne opfordring tog Karsten til sig og mødte […]

Stofas indlæg på generalforsamlingen d. 5. april 2017

Kosta Klasnic fra Stofa orienterede de fremmødte på generalforsamlingen om overgangen fra Bredbånd Nord til Stofa. Kosta Klasnic, Stofa gav en orientering om sammenhængen mellem SE og Stofa. SE ejer Stofa og da SE og Nyfors fusionerede medførte dette, at de borgere i Brønderslev, som havde Bredbånd og TV hos Bredbånd Nord og Waoo blev […]