2022

Grundejerforening afholder ordinær generalforsamling for 2021

onsdag d. 6.april kl. 18.30 2022 i Den Runde Pavillon

Dagsorden ifølge vedtægter :

Pkt. 00   Velkomst

Pkt. 01   Valg af dirigent

Pkt. 02   Bestyrelsens beretning v/ formand Svend Andersen

Pkt. 03   Det revideret regnskab  v/ kasserer Ole Niels Madsen

Pkt. 04   Indkommende forslag

Pkt. 05   Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Niels Kjeld Jensen, ønsker ikke genvalg og Svend Andersen modtager genvalg.

Pkt. 06   Valg af suppleanter til bestyrelsen:

På valg er anden suppleant Marianne Nygaard for 2 år. Modtager genvalg

Pkt. 07    Valg af revisorer

På valg er Poul Anker Knudsen og Ole Nørgaard, valgt for et år.

Pkt. 08    Valg af revisor suppleant.

På valg er Preben Schiønning, valgt for et år.

Pkt. 09     Eventuelt

 

Bestyrelsen marts 2022