Selvfølgelig skal vi have julebelysning i Brønderslev By.  Brønderslev har igennem årerne haft en meget smuk julebelysning, som os der er bosiddende i byen har haft stor glæde af.

Vi har også kun hørt positive omtale herom fra udefra kommende, som har været på handel i byen. Vi har derfor i foreningen valgt, at støtte og være en del af det initiativ som er igangsat for at sikrer at der kommer julebelysning i kommunens største by.

Vi er også gået ind i projektet “julebelysning” for at deltage i det samarbejde, som kan være med til at sikre, at der udarbejdes et koncept for julebelysning i Brønderslev By, som beskriver omfang, tidsplan, gennemførelse, økonomi og ikke mindst udvikling.

Vi har besluttet at støtte projektet med kr. 10.000,- samt teknisk bistand.

Foreningen vil aktivt deltage i det kommende arbejde i det nye år.

Bestyrelsen