Grundejerforeningen sætter fokus på spildevand.

 Foreningen inviterer sine medlemmer til et besøg hos Brønderslev Spildevand A/S

Tirsdag d. 1. oktober kl. 17.30 – Rensningsanlægget, Enggårds vej 15,9700

Besøget hos Brønderslev Spildevand A/S er den sidste afdeling under Brønderslev forsyning, som vi alle er forbruger af. Besøget har det formål, at vi får et indblik i afdelingens faciliteter og kapaciteter, men også gerne et kenskab til afdelingens historie og fremtid.

Vi bliver modtaget af henholdsvis afdelingsleder Per Grønvald og drift koordinator Carsten Sørensen der begge orienterer os om henholdsvis Brønderslev Spildevand A/S og rensningsanlæggets omfang og Drift.

Af øvrige spørgsmål som vil blive berørt er: organisationen, hvorfor overgang til spildevand A/S, omfang af spildevandsystem der er tilsluttet rensningsanlægget, hvorfor separat kloakering, hvad kan den enkelte grundejer gøre på sin grund for at undgå separat kloakering, hvad bestemmer prisen på afledningsafgift,

Af hensyn til pladsforholdene på rensningsanlægget er det nødvendig, at dele antal af deltagerne op i 2 grupper af hensyn til optimalt udbytte af aftenen. Til de afsluttende bemærkninger og spørgsmål kører vi til mødelokalet på flis værket, på Østerkær vej.

Her er foreningen vært ved en vand eller øl og vi forventer at arrangementet varer ca. 2½ time.

Af hensyn til pladsforholdene og arrangementet er det nødvendig med tilmelding, som kan ske til bestyrelsen, eller telefon 21.459.521 –  mail sca9700@gmail.com  – hjemmeside Grundejer9700.dk

senest den 27.september 2019

Bestyrelsen håber på stor tilslutning, da det er et område som berører os alle.

 

Bestyrelsen