Kære medlemmer

Året 2019 er nu snart slut og vi starter på 20 20.  Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle vore trofaste medlemmer for deres aktive deltagelse i vores arbejde og de arrangementer som vi har afholdt i  2019 , her har I sluttet talrige op. Det er dejligt at vide for en bestyrelse, at medlemmerne er med – hvilket giver os mod på mere.

Året 2019 blev det første år efter at foreningen sluttede samarbejdet med “De Samarbejdene Grundejerforeninger” i Nordjylland, en sammenslutning. Brønderslev grundejerforening har været en stor fortaler for gennem årene, ved vores tidligere formand Jørgen Jensen. Men som tiden er gået blev det mere eller mindre Brønderslev Grundejerforening som deltog mest aktiv i det fælles arbejde som foreningen stod for, herunder bladet. De fælles interesser, som der skulle være i forhold til offentlige myndigheder var ikke tilstede på grund af foreningerne var beliggende i 2 forskellige kommuner. Brønderslev Grundejerforening valgte, at tage samarbejdet op i 2018 for om det var muligt finde en vej, hvorpå samarbejdet kunne forsætte. Mødet gav ikke det ønskede resultat.

Slut på samarbejdet medførte, at bestyrelsen for foreningen skulle tage en beslutning, om vi fortsat vil udgive et blad. VI valgte at vi ville udgive et Nyhedsbrev  i et vis antal om året.

Bestyrelsen har i 2019 haft flere møder med de Kommunale myndigheder og Forsyningen, hvor vi blandet andet har presset på for at få færdiggjort renoveringen  af gadebelysningen i Brønderslev. Vi har ligeledelse haft møder med afdelingen for Teknik og Miljø, hvor vi har drøftet vedligeholdelse af fortove og veje og om, hvem gør hvad. Det er begge punkter som der skal arbejdes videre med i 2020.

I forbindelse med at Brønderslev Forsyning  har igangsat en revision  af De Almindelige Bestemmelser for tilslutning til fjernvarme, skal vi i det kommende år være opmærksom på,  at det fortsat er brugerne der skal være med til at bestemme indholdet heri. Der arbejdes på, at forbruger som ikke kan overholde de fastsatte krav til afkøling, kan idømmes en afgift. Her vil foreningen gerne med i et samarbejde i det kommende år, således at de nye tiltag får så retfærdigt et udgangspunkt som muligt.

Der er nok at tage fat på i år 2020.

Bestyrelsen vil hermed gerne ønske alle en glædelig Jul og et godt Nytår. Tak for samarbejdet og på gensyn i det nye år.